multi master bus

I2C ve DMA gibi bus’lardır. bu baslarda birden fazla master olabilir.