manyetik buyuklulukler

magnetik buyuklukler

magnetik alan kuvvetinin büyüklüğü Weber [WB] ile ölçülüyor. çok küçük büyüklükler için ise Maxwell [Mx] kullanılıyor. bunların arasındaki ilişki ise aşağıdaki şeklindedir.

1

bu weber ve maxwell büyüklüklerinin bir yatay kesitteki (cross section) yoğunluklarına ise Tesla ve Gauss deniyor. şöyle ki:

2

yani [Wb] ve [Mx]‘in hacimsel ortamda [Tesla] ve [Gauss]‘un bir kesit alanda tanımlı oldugunu söyleyebiliriz.

bir ferromagnetik etrafına sarım yapılan bir telden 1 Amper akım geçerse, burada 1 At (amperturn)‘lük elektromotive kuvvet oluşur. bu sarım sayısı 50 olursa 50 At olur. sarım sayısı 50 iken, telden gecen akım 150 Amper’e düşürülürse yine 1 At elde edilir.