path ekleme

pre and post pathing

path degiskeninde executable dosyaların yeri tutulur. bu yolun ne oldugunu anlamak için:

echo $PATH 

path’e yeni bir dizin eklemek için:

PATH=$PATH:/data/myscripts

yukaridakini girince yeni path asagidaki olacaktir:

/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/data/myscripts

path’e ekledigin satiri mevcut yolların basına eklemek istersen:

PATH=/data/myscripts:$PATH

yukarıdaki satiri girince yeni path asagidaki olacaktir:

/data/myscripts:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games

kaynak


PATH değişkeni sistem tarafından aranan patika listesini tutar. mesela who komutu /usr/bin altındadır.

PATH değişkeninde her dizin iki nokta üstüste ile ayrılır.
Mesela /usr/local/bin:/usr/bin dizisi sırasıyla /usr/local/bin ve /usr/bin patikalarına karşılık gelir.

Kullanıcı PATH değişkenine yeni girdiler ekleyebilir. Kullanıcı bu sayede PATH değişkeninin sonuna kendisinin istediği patikayı veya patikaları ekler.

kaynak